10.030

AQUARELLSCHWAMM 6-7CM KARIBIK-YELLOW
Aquarell-Schwämmchen - Naturschwamm feinporig - Sorte Karibik-Yellow - 6-7cm